Menu

Pozdrawiam odwiedzających.

 

Ludzie są nierozsądni,

nielogiczni i zajęci sobą,

KOCHAJ ICH MIMO TO.

Jeżeli uczynisz coś dobrego,

zarzucą ci egoizm i ukryte intencje,

CZYŃ DOBRO MIMO TO.

Jeśli ci się coś uda,

zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów.

STARAJ SIĘ MIMO TO.

Dobro, które czynisz,

jutro zostanie zapomniane.

CZYŃ DOBRO MIMO TO.

Uczciwość i otwartość

wystawią cię na ciosy.

BĄDŹ MIMO TO UCZCIWY I OTWARTY.

To co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat,

może przez jedną noc lec w gruzach.

BUDUJ MIMO TO.

Daj światu z siebie wszystko,

a wybiją ci zęby.

MIMO TO DAJ ŚWIATU Z SIEBIE WSZYSTKO.

 

                                                                                       

                                                                                       Pozdrawiam Darecki

 

Copyright by Darecki